Theo dõi (0)

DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) NGÀY 17.1.2015

Ngày đăng: 15:54 30-01-2015 | 2363 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Vui lòng theo dõi chi tiết toàn văn dự thảo trong file đính kèm

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) ngày 17.1.2015

Ngày nhập

30/01/2015

Đã xem

2363 lượt xem

Hội nghị phổ biến lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Ngày nhập

30/01/2015

Đã xem

2363 lượt xem

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Ngày nhập

30/01/2015

Đã xem

2363 lượt xem

Kế hoạch lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Ngày nhập

30/01/2015

Đã xem

2363 lượt xem

Kế hoạch của Bộ Tư pháp - Quyết định số 135

Ngày nhập

30/01/2015

Đã xem

2363 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Bộ luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com