Theo dõi (1)

Dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày đăng: 17:53 10-07-2022 | 1395 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang đánh giá việc thực hiện và lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Đây là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện các bất cập, thiếu sót và tiến tới hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.  

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp có ý kiến đối với các nội dung sau: 

  1. Nêu rõ kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; đề xuất sửa đổi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (nếu có);
  2. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 16 năm thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải tại dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 15/8/2022 để kịp tổng hợp. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội. 

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Phụ lục

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

1395 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

1395 lượt xem

kinh doanh hàng không dân dụng

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com