Theo dõi (1)

Dự thảo Ban hành Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và cơ chế phối hợp, trách nhiệm của người đứng đầu trong phối hợp quản lý, bảo vệ cát, sỏi, lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng: 18:07 17-11-2021 | 1778 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

UBND Tỉnh

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đang xây dựng Dự thảo Ban hành Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và cơ chế phối hợp, trách nhiệm của người đứng đầu trong phối hợp quản lý, bảo vệ cát, sỏi, lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, phối hợp quản lý, bảo vệ cát, sỏi

Ngày nhập

17/11/2021

Đã xem

1778 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo UBND Tỉnh

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com