Theo dõi (1)

Dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 17:22 28-02-2018 | 3986 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp cung cấp và sử dụng các hàng hoá nêu trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Mức thuế bảo vệ môi trường của các mặt hàng xăng, dầu, than đá, túi ni long, dung dịch HCFC

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Báo cáo đánh giá tác động dự án Nghị quyết về Biểu thuế BVMT

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

3986 lượt xem

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về Biểu thuế BVMT

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

3986 lượt xem

Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

3986 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị quyết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com