Theo dõi (1)

Đề xuất rà soát sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 147/2016/TT-BTC, Thông tư số 28/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày đăng: 16:14 09-09-2020 | 2872 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Bộ Tài chính hiện đang tiến hành rà soát những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 147/2016/TT-BTC và Thông tư 28/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định để tổng kết, sửa đổi 03 Thông tư này.

Để công tác này được thực hiện có hiệu quả, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định xuất phát từ quá trình thực hiện 03 Thông tư nêu trên của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

Góp ý, chia sẻ của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Để giúp Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, VCCI đã sơ thảo Bản Gợi ý góp ý, được đính kèm Công văn này và đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp trước ngày 29/09/2020 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

Phiên bản 1

Công văn xin yk Đề xuất rà soát các Thông tư về khấu hao tài sản

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

2872 lượt xem

Gợi ý Góp ý rà soát các Thông tư về khấu hao tài sản

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

2872 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com