Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Ngày đăng: 09:20 07-11-2022 | 1500 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

, ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, trong đó bổ sung đối tượng lập quy hoạch, về chấp thuận hoặc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng với dự án không lập quy hoạch chi tiết; về mối quan hệ của quy hoạch đô thị nông thôn với các quy hoạch khác; điều kiện, căn cứ xác định phạm vi, quy mô lập quy hoạch chung đô thị mới; sửa đổi quy định về giao chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng trong phạm vi đô thị và nông thôn.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/12/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Văn bản gửi các Cơ quan

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Văn bản số 6860

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Dự thảo tờ trình

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Đề cương

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Văn bản số 4891

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Báo cáo tình hình thực hiện Pháp luật

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Công văn VCCI lấy ý kiến về Dự thảo

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Phiên bản 2

Tờ trình

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

1500 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com