Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 15:54 19-09-2023 | 609 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Đề nghị xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo làm rõ các quy định về: khái niệm, hoạt động quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (nguồn vốn, mục đích, yêu cầu, hình thức, nguyên tắc, trình tự, thủ tục), hoạt động đầu tư của doanh nghiệp (hình thức, trình, tư, thủ tục đầu tư), sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước, quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; nguyên tắc quản trị; giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp; bổ sung trách nhiệm giải trình, công bố thông tin của doanh nghiệp… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Có vốn nhà nước

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Dự thảo Đề cương Luật

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Báo cáo Tổng kết Luật

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com