Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày đăng: 11:05 28-08-2017 | 2484 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp khác có liên quan đến việc in hóa đơn tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn tự in/đặt in và việc khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Thuế

Phiên bản 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP, NGHỊ ĐINH 04/2014/NĐ-CP

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2484 lượt xem

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 51, NGHỊ ĐỊNH 04

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2484 lượt xem

Đề cương dự thảo Nghị định

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2484 lượt xem

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2484 lượt xem

Tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2484 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com