03 Dự thảo Thông tư về lãi suất tiền gửi

Ngày đăng: 15:10 08-05-2024 | 285 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng 03 Dự thảo (i) Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài[1]; (ii) Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài[2]; (iii) Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài[3] (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, các Dự thảo sửa đổi quy định về niêm yết và đăng tải công khai lãi suất; hình thức tiền gửi rút trước hạn (không còn bao gồm kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành)… Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/5/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 07/2014/TT-NHNN về lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

[2] Thay thế Thông tư 06/2014/TT-NHNN về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

[3] Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2022/TT-NHNN về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về lãi suất tiền gửi VND

Ngày nhập

08/05/2024

Đã xem

285 lượt xem

Thuyết minh Thông tư về lãi suất tiền gửi VND

Ngày nhập

08/05/2024

Đã xem

285 lượt xem

Dự thảo Thông tư về lãi suất tiền gửi USD

Ngày nhập

08/05/2024

Đã xem

285 lượt xem

Thuyết minh Thông tư về lãi suất tiền gửi USD

Ngày nhập

08/05/2024

Đã xem

285 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về lãi suất rút trước hạn tiền gửi

Ngày nhập

08/05/2024

Đã xem

285 lượt xem

Thuyết minh Thông tư sửa đổi, bổ sung về lãi suất rút trước hạn tiền gửi

Ngày nhập

08/05/2024

Đã xem

285 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

08/05/2024

Đã xem

285 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com