03 Dự thảo Thông tư của Ngân hàng nhà nước

Ngày đăng: 15:58 10-05-2024 | 210 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng 03 Dự thảo (i) Thông tư hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng; (ii) Thông tư quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iii) Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/5/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về xử lý tiền giả trong ngành NH

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Bản so sánh về xử lý tiền giả trong ngành NH

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Dự thảo Thông tư về phát hành chứng chỉ tiền gửi

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Bản thuyết minh về phát hành chứng chỉ tiền gửi

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Dự thảo Thông tư về chấp thuận danh sách nhân sự

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Bản so sánh về chấp thuận danh sách nhân sự

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Phụ lục 1,2 về chấp thuận danh sách nhân sự

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Phụ lục 3,4 về chấp thuận danh sách nhân sự

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

13/05/2024

Đã xem

210 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com