Theo dõi (1)

03 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phương tiện thủy nội địa

Ngày đăng: 10:05 18-10-2023 | 786 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng 03 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về (i) phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa; (ii) phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa cao tốc; (iii) hệ thống đẩy bằng động cơ điện lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp các cơ sở thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác tàu; các cơ sở thiết kế, chế tạo trang thiết bị, vật liệu, các máy được lắp đặt lên tàu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/11/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Giao thông vận tải

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN về đóng tàu thủy nội địa cao tốc

Ngày nhập

18/10/2023

Đã xem

786 lượt xem

Dự thảo QCVN về đóng tàu thủy nội đia

Ngày nhập

18/10/2023

Đã xem

786 lượt xem

Dự thảo QCVN về lắp đặt động cơ điện

Ngày nhập

18/10/2023

Đã xem

786 lượt xem

Các văn bản liên quan khác

Ngày nhập

18/10/2023

Đã xem

786 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com