Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN CÁC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ; HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Thời gian tổ chức Từ 18-03-2020 00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Thuế

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 và Dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ. Hai Dự thảo này quy định chi tiết về việc quản lý các loại thuế; quản lý và sử dụng hóa đơn (điện tử, giấy) khi bán hàng hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Dự kiến văn bản sẽ có tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức hội thảo: 

GÓP Ý HOÀN THIỆN CÁC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ; HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Tư, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. 

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đính kèm dưới bài viết này.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký gửi kèm theo đây hoặc theo link sau: https://forms.gle/UiNKvr41ZACT9nJq9trước ngày 18/03/2020 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.