Tìm kiếm sự kiện

TP. HỒ CHÍ MINH I HỘI THẢO VỀ ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Thời gian tổ chức Từ 26-06-2020 13:00

Địa điểm

Hội trường lầu 10, VCCI chi nhánh HCM, số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Dịch vụ pháp lý/luật sư

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Theo phân công của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì “rà soát quy định pháp luật về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã)”.

Để Báo cáo rà soát của VCCI thực sự phản ánh được những vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật kinh doanh tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, VCCI tổ chức Hội thảo:

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP – 

VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ

  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 26/06/2020 (13:30-16:30).
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM,
  • Tham dự miễn phí.

 

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo này. Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đính kèm theo bài viết này.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ: 
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 6498/ 3932 5989 – Fax: 028. 3932 5472
A. Linh – DĐ: 091 908 3777; Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn
A. Đức – DĐ: 090 949 7155; Email: nvduc1980@gmail.comducnguyen@vcci-hcm.org.vn
Trân trọng cảm ơn.