Tìm kiếm sự kiện

Toạ đàm Xu hướng chính sách đối với mô hình kinh tế nền tảng

Thời gian tổ chức Từ 01-08-2018 08:00

Địa điểm

Hôi trường số 1, tầng 7, toà nhà VCCI (cũ) số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Trong thập kỷ qua mô hình kinh tế nền tảng (Digital Platform Economy) phát triển mạnh mẽ trên thế giới và thâm nhập sâu rộng vào Việt Nam. Trong giai đoạn đầu mô hình này nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều bên liên quan, các chính phủ cũng ít can thiệp vào hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số.

Gần đây mô hình này, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách và du lịch, đã bộc lộ một số lỗ hổng liên quan tới quyền lợi người lao động, cạnh tranh lành mạnh, trật tự an toàn xã hội, môi trường… Việc nắm bắt thực tiễn và đề xuất kịp thời chính sách và pháp luật nhằm phát huy những thế mạnh, hạn chế những mặt tiêu cực của kinh tế nền tảng nhận được sự quan tâm ngày càng cao của các nước trên thế giới cũng như của Việt Nam.

Tuy nhiên, dường như Việt Nam chưa có sự tiếp cận nhất quán đối với các mô hình kinh tế mới hình thành từ sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm mô hình kinh tế nền tảng và kinh tế chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức Tọa đàm:

Xu hướng chính sách đối với mô hình kinh tế nền tảng

Thời gian: 8h00 -12h00, ngày 01 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI (tòa nhà VCCI cũ),

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

(Chương trình Tọa đàm kèm theo)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện của quý đơn vị tham dự Tọa đàm. Xin vui lòng đăng ký tham dự tới địa chỉ sau trước ngày 30/7/2018:

Vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 30/7/2018 với chị Bùi Linh Chi, Ban Pháp chế, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội, Điện thoại: 04. 3577 1460, Fax: 04. 3577 1459. E-mail: chibl@vcci.com.vn hoặc chibuilinh@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp!