Tìm kiếm sự kiện

Tọa đàm Nghiên cứu khung khổ pháp lý cho hộ kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp

Thời gian tổ chức Từ 04-04-2019 01:30:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) , Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Lĩnh vực

Thành lập, quản trị, phá sản doanh nghiệp

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, trong đó các hộ kinh doanh ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp lớn vào nền kinh tế. Tuy nhiên, khung khổ pháp lý cho hoạt động của hộ kinh doanh được đánh giá là chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập cần sửa đổi. Hiện nay Chính phủ cũng đang chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, trong đó có các quy định về hộ kinh doanh.

Để thảo luận về các giải pháp chính sách cho hộ kinh doanh, xác lập khung khổ pháp lý phù hợp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển thuận lợi hơn nữa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp tổ chức:

TỌA ĐÀM NGHIÊN CỨU KHUNG KHỔ PHÁP LÝ CHO HỘ KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Năm, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Qúy Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Tọa đàm. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước ngày 03/04/2019 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Tọa đàm được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.