Tìm kiếm sự kiện

KHẢO SÁT CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT CAMERA TRÊN XE Ô TÔ

Thời gian tổ chức Từ 09-06-2021 17:00:00

Địa điểm

Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Bảo dưỡng ô tô

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 về việc ban hành Chương trình cắt giảm đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành Khảo sát chi phí tuân thủ quy định về lắp đặt camera trên xe ô tô. Khảo sát này thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để kiến nghị và đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Toàn văn khảo sát: Phiếu khảo sát chi phí tuân thủ quy định về lắp đặt camera trên xe ô tô.

VCCI rất mong sẽ nhận được thông tin quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/6/2021 để kịp thời tổng hợp thông tin.

Tất cả thông tin trong phiếu khảo sát này chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê, nghiên cứu. VCCI cam kết bảo mật mọi danh tính cá nhân của doanh nghiệp.

Trân trọng.

Các văn bản liên quan