Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo về Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài: Các rủi ro và thách thức tuân thủ pháp luật

Thời gian tổ chức Từ 10-01-2019 08:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Oxfam Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature)

Lĩnh vực

Đầu tư

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và Cam-pu-chia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Oxfam Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) xây dựng một bộ Hướng dẫn tự nguyện nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tại tiểu vùng Sông Mê Kông. Bộ hướng dẫn đã được thực hiện thí điểm tại một số doanh nghiệp và có một số kết quả bước đầu.

Để công bố và phổ biến rộng rãi Bộ Hướng dẫn này cho các doanh nghiệp khác cùng thực hiện, VCCI, Oxfam và Pan Nature phối hợp tổ chức Hội thảo về Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài: Các rủi ro và thách thức tuân thủ pháp luật.

Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Năm, ngày 10/01/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự và chia sẻ ý kiến tại cuộc Hội thảo này.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký được đính kèm theo bài viết này) trước ngày 09/01/2019 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.66836545; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.