Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Đổi mới thủ tục hải quan – Góp ý dự thảo văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC”

Thời gian tổ chức Từ 08-10-2021 08:30:00

Địa điểm

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp logistics Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Lĩnh vực

Hải quan, xuất nhập khẩu

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Hiện Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng các văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật Hải quan năm 2014. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp chịu sự tác động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội các doanh nghiệp logistics Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo: 

“Đổi mới thủ tục hải quan – Góp ý dự thảo văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC”

Thời gian: 8h30 – 11h45 thứ Sáu, ngày 08/10/2021

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Mã phòng họp Zoom: 859 8140 9685

Mật khẩu: 918445

Link đăng ký tham dự: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_OqaRmhKNRpevmQrD32OqRg

VCCI trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.  

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải dưới bài viết này.

Trân trọng cảm ơn.