Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo: “Thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp tiên phong và chủ động trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và dịch bệnh”

Thời gian tổ chức Từ 15-10-2021 14:00:00

Địa điểm

Trực tuyến trên Facebook

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VNDMA)

Lĩnh vực

Bảo vệ môi trường

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu
 
Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VNDMA) tổ chức Hội thảo:
 
THÚC ĐẨY MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG VÀ CHỦ ĐỘNG TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ DỊCH BỆNH
 
Bên cạnh cung cấp bức tranh về vai trò doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, Hội thảo sẽ cùng trao đổi về ý tưởng và tính khả thi của việc hình thành mạng lưới quốc gia liên kết doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
 
⏰ Thời gian: 14h00 – 16h30, thứ Sáu, ngày 15/10/2021
 
📌 Hình thức: trực tuyến trên facebook
 
1. Trang Pháp luật và Doanh nghiệp (https://www.facebook.com/phapluatvadoanhnghiep): để nghe tiếng Việt
 
2. Trang UNDP Việt Nam (https://www.facebook.com/undpvietnam): để nghe tiếng Anh
 
📬 Thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ: Chị Nguyễn Lê Hà (024.3577 1460), Ban Pháp chế VCCI
 
VCCI trân trọng kính mời Quý vị theo dõi và đóng góp ý kiến cho Hội thảo

Các văn bản liên quan