Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐÃ SẴN SÀNG CHO HỘI NHẬP?”

Thời gian tổ chức Từ 17-10-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong hội nhập kinh tế quốc tế (đàm phán và ký hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương). Điều này mở ra những cơ hội về phát triển kinh tế cho đất nước nhưng cũng đặt nhiều thách thức, đòi hỏi đối với hệ thống chính sách và pháp luật. Các chính sách, quy định pháp luật sẽ là động lực hay là lực cản đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng, cả nền kinh tế nói chung, tùy thuộc vào tư duy của người soạn chính sách cũng như quá trình soạn văn bản pháp luật về kinh doanh.

Để phản ánh những góc nhìn từ thực tiễn đối với pháp luật kinh doanh Việt Nam từ đó đưa ra những nhận định, đề xuất cho các cơ quan nhà nước có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)  tổ chức Hội thảo:

“PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐÃ SẴN SÀNG CHO HỘI NHẬP?”

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và phát biểu tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo bài viết này) trước ngày 16/10/2019 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 / 024.35770632

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.