Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 06-06-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Y tế, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Lĩnh vực

Bệnh viện, phòng khám, dịch vụ y tế, phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Luật khám bệnh, chữa bệnh hiện hành đã được thực thi từ năm 2011. Sau gần một thập kỷ, Luật này đã bộc lộ một số điểm bất cập như: quy định về đối tượng hành nghề còn hẹp; hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thống nhất; chưa có quy định cụ thể về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…Những bất cập này đã kìm hãm sự phát triển của hoạt động khám, chữa bệnh, ảnh hưởng nhất định tới hiệu quả chăm sóc sức khỏe của người dân.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh đang được sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế hiện tại. Dự kiến Luật sửa đổi sẽ đưa ra một khung khổ pháp lý mới trong việc quản lý hành nghề, quản lý điều kiện cung ứng dịch vụ và quản lý hoạt động chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để Dự án Luật này thực sự phản ánh mong muốn và nhu cầu thực tiễn của các cơ sở khám, chữa bệnh và người bệnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Năm, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Địa điểm:  Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước ngày 06/06/2019 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.35770632/ 024.66836545

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải kèm theo file bên dưới đây.

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.