Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO “LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN”

Thời gian tổ chức Từ 01-07-2021 08:00:00

Địa điểm

Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Bảo vệ môi trường

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về trách nhiệm kiểm kê hoạt động phát thải và thực hiện hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp; phát triển thị trường các-bon trong nước; kiểm soát việc xuất nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính. Dự kiến quy định này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện; công nghiệp; chăn nuôi; kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ; xử lý chất thải rắn; quản lý tòa nhà thương mại; sản xuất, xuất nhập khẩu, sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp chịu sự tác động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức hội thảo:

LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH

GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Thời gian: 08h00 – 12h00, thứ Năm, ngày 01/7/2021

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Thông tin phòng họp:

ID: 9915 125 9778

Mật khẩu: 010721

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.  

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải trên website này (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn.