Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Thời gian tổ chức Từ 12-09-2017 00:00

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

VCCI. Bộ Tài chính

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) với nhiều quy định sửa đổi, bổ sung quan trọng như: mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; hạn chế các đối tượng đặt in, tự in hóa đơn; …

Những quy định của Dự thảo, dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Thời gian: 8h00-11h30, Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 12/9/2017 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545 / Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!