Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 18-01-2022 08:30:00

Địa điểm

Trực tuyến

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương

Lĩnh vực

Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung lớn của Luật hiện hành: hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung; hợp đồng bán hàng đa cấp; nghĩa vụ của đơn vị có giao dịch bán hàng từ xa (sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bán hàng trên mạng…); quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng. Dự kiến văn bản sẽ tác động đến các tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp:

DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

Thời gian: 08h30 – 11h30, thứ Ba, ngày 18/01/2022

Hình thức: Trực tuyến[1]

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 18/01/2022 với Ban Pháp chế, VCCI (điện thoại: 0243.5770632, email: thanhhoa@vcci.com.vn)

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới sự kiện này.

Trân trọng cảm ơn.

[1] Thông tin phòng họp sẽ được gửi tới Quý Đại biểu sau khi đăng ký tham dự.

   Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

   Ban Pháp chế – VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,

   Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn