Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 12-12-2018 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)

Lĩnh vực

Phát thanh, truyền hình

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo có nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến chính sách quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình (cấp giấy phép; liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, …), dự báo sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với cơ quan hữu quan, với sự hợp tác của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (sửa đổi)

Thời gian: 8h00-11h30, Thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 12/12/2018 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545 / Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!