Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP CÁC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI”

Thời gian tổ chức Từ 25-11-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai. Hai Dự thảo này sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về điều kiện, thủ tục hành chính của các hoạt động đầu tư có liên quan đến đất đai, dự báo sẽ tác động lớn cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh.

Để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức: 

 HỘI THẢO

LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP CÁC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo dưới bài viết này) trước ngày 25/11/2019 tới: 

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 / 024.35770632

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải dưới bài viết này.

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.