Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Hiến kế xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời gian tổ chức Từ 03-01-2017 00:00

Địa điểm

Hội trường lầu 10, VCCI HCM (171 Võ Thị Sáu, P 7, Q 3, Tp. HCM)

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh sách diễn giả

Các văn bản liên quan