Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ

Thời gian tổ chức Từ 23-12-2020 01:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)

Lĩnh vực

Bia rượu nước giải khát, thuốc lá

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến hoàn thiện. Dự thảo này quy định về nguyên tắc dán tem, quy trình sử dụng tem điện tử, các vấn đề khác liên quan đến quản lý tem điện tử và có tác động lớn đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu rượu, thuốc lá.

Để góp phần bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của các doanh nghiệp chịu sự tác động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức:

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ

Thời gian: 8h00 – 11h30, thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Ông/Bà tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 23/12//2020 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35770632 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.