Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

Thời gian tổ chức Từ 24-04-2019 08:00

Địa điểm

Khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các Hiệp hội doanh nghiệp

Lĩnh vực

Các vấn đề chung về doanh nghiệp

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hoá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các Hiệp hội doanh nghiệp có liên quan tổ chức:

HỘI THẢO
GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14/4/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ NHÃN HÀNG HOÁ

Thời gian: Từ 8h00 – 12h00 thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểmKhách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo hướng dẫn chi tiết các quy định về: phân biệt bao bì thương phẩm; vị trí nhãn; ngôn ngữ; nội dung (xuất xứ, thành phần, thông số kỹ thuật, hạn sử dụng, chất gia dụng, định lượng hàng hoá), cách ghi các nội dung đó;… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh và nhập khẩu hàng hoá.

Trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp tham dự Hội thảo nêu trên. Vì số lượng doanh nghiệp đăng ký khách mời của VCCI chỉ giới hạn ở 30 đại biểu (bên cạnh khách mời của các đơn vị khác) nên chúng tôi rất mong Quý Doanh nghiệp quan tâm tham dự vui lòng đăng ký sớm với Ban Tổ chức theo thông tin bên dưới.

Thông tin đại biểu tham dự gửi về:

Bà Bùi Thị Thuỳ Dương – Phòng Nhãn hàng hoá – Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 024. 39427694/0972098189

Email: qlghinhan@tcvn.gov.vn

Hạn cuối đăng ký là trước ngày 19/04/2019.

Đính kèm thư: Giấy mời chính thức và Chương trình hội thảo. 

Trân trọng cảm ơn và rất mong được đón tiếp Quý Doanh nghiệp.