Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Điểm lại Pháp luật kinh doanh năm 2018

Thời gian tổ chức Từ 15-01-2019 01:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Các vấn đề chung về doanh nghiệp

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Trong năm 2018, hệ thống pháp luật về kinh doanh Việt Nam có nhiều diễn biến đáng chú ý, đã có nhiều thay đổi đột phá trong tiến trình cải cách điều kiện kinh doanh ở các Bộ, thay đổi tích cực tư duy quản lý trong một số ngành, lĩnh vực, quản lý doanh nghiệp bước đầu chuyển hướng sang phương pháp kiểm soát rủi ro, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin… Rất nhiều quy định được ban hành trong năm 2018 có tác động tích cực tới môi trường kinh doanh của Việt Nam. Tuy nhiên hiện còn có những văn bản chưa đáp ứng được yêu cầu của một môi trường kinh doanh thuận lợi.

Để nhìn lại tổng quan các diễn biến thay đổi về pháp luật kinh doanh trong cả năm 2018, đồng thời đánh giá về hiệu quả thực chất của các thay đổi này từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, đưa ra khuyến nghị cho các cơ quan nhà nước có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo:

ĐIỂM LẠI PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2018

Thời gian: 08h00 – 11h30, Thứ Ba ngày 15 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Sự tham gia và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 15/01/2019 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545/024.35742022 (máy lẻ: 355), Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.