Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo công bố Báo cáo: “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020”

Thời gian tổ chức Từ 15-07-2021 08:00:00

Địa điểm

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan và

Lĩnh vực

Hải quan, xuất nhập khẩu

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Hà Nội, ngày 15/7/2021.Hôm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan (TCHQ) – Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp công bố Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020”. Dựa trên kết quả phản hổi từ 3.657 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Báo cáo tổng hợp đánh giá của doanh nghiệp về mức độ thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu trong năm vừa qua, đồng thời phản ánh các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các bộ, ngành sửa đổi các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất, nhập khẩu.

Toàn văn Báo cáo (Tiếng Việt và Tiếng anh) được đăng tải tại đường link sau: https://bit.ly/baocaoHaiquan2020

Chương trình Hội thảo công bố Báo cáo được đăng tải trên trang facebook Pháp luật và Doanh nghiệp, vui lòng xem tại đường dẫn sau: https://bit.ly/live_baocaohaiquan2020

Trân trọng cảm ơn./.