Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo công bố Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam: Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thời gian tổ chức Từ 19-12-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

An Giang

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp

Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp là một trong các tiêu chí đánh giá thành tựu bình đẳng giới của một quốc gia. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt ra mục tiêu “Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020”, tuy nhiên đạt được mục tiêu này là thách thức rất lớn. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được ghi nhận có đóng góp ngày càng quan trọng cho nền kinh tế và xã hội, tuy nhiên họ vẫn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn trong kinh doanh và định kiến xã hội.

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế (thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam – Aus4Reform) đã thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng về môi trường kinh doanh dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhận diện các vấn đề về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang gặp phải và đưa ra các khuyến nghị để góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nữ phát triển. 

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp tham dự Hội thảo công bố Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam: Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Năm, ngày 19/12/2019 (đăng ký từ 8h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

Rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của quý đại biểu. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký gửi kèm theo đây) trước ngày 18/12/2019 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.