Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO “DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM 2019”

Thời gian tổ chức Từ 26-12-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

An Giang

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp

Năm 2019 sắp kết thúc và đây là thời điểm để nhìn lại những chính sách đã được ban hành, có hiệu lực pháp lý trong năm bản lề quan trọng này. Đến hẹn lại lên, Nhóm nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thực hiện xây dựng Báo cáo “Dòng chảy Pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2019”, trong đó: i) Điểm lại những chính sách pháp luật kinh doanh nổi bật có tác động đến cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2019; ii) Cung cấp góc nhìn của doanh nghiệp đối với hoạt động cắt giảm các điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành và iii) Phản ánh về những chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật về kinh doanh hiện nay.

Để chuyển tải góc nhìn của doanh nghiệp về các quy định pháp luật kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức:

HỘI THẢO CÔNG BỐ

BÁO CÁO “DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM 2019”

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Năm, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. 

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của quý đại biểu. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký gửi kèm theo đây hoặc theo link sau: https://forms.gle/UiNKvr41ZACT9nJq9 ) trước ngày 26/12/2019 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.