Tìm kiếm sự kiện

 Đối thoại về các vấn đề thực thi Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Thời gian tổ chức Từ 10-05-2018 14:00

Địa điểm

Trụ sở Bộ Kế hoạch Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF)

Lĩnh vực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp,

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đối thoại với Bộ Khoa học và Công nghệ để thảo luận các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Quý cơ quan tham dự và thảo luận tại buổi Đối thoại.

Thời gian: 14g00, thứ Năm, ngày 10/05/2018

Địa điểm: Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

(thông tin chi tiết về hội trường sẽ được thông báo sau)

Chương trình tập trung thảo luận một số nội dung sau:

(i) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 2017;

(ii) Những khó khăn trong quá trình thi hành Luật Chuyển giao công nghệ 2017;

(iii) Các vấn đề có liên quan khác.

Thành phần tham dự: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các cơ quan liên quan.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, trân trọng đề nghị quý đại biểu xác nhận việc tham dự (tên, chức danh, tổ chức) trước 10g00, thứ Tư, ngày 9/05/2018 với Ban Thư ký VBF thông qua hòm thư info@vbf.org.vn.

Do hạn chế về chỗ ngồi, ban tổ chức chỉ cho phép 02 đại biểu tham dự từ mỗi cơ quan/doanh nghiệp.

Vui lòng tham khảo Bản tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo của VBF cho Chính phủ được đính kèm.

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt