Tìm kiếm sự kiện

Đại hội Đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII 

Thời gian tổ chức Từ 30-12-2021 08:00:00

Địa điểm

Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Danh sách diễn giả

Căn cứ Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 11/11/2016;
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 13, khóa VI về công tác tổ chức Đại hội VCCI lần thứ VII.
Ban Thường trực VCCI tổ chức:
Đại hội Đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII 
 
1. Thời gian: dự kiến trong 02 ngày, ngày 30 và 31/12/2021
 
2. Địa điểm: điểm cầu Hà Nội, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội 
 
3. Hình thức tổ chức: trực tiếp tại điểm cầu và trực tuyến tại các Chi nhánh VCCI trên toàn quốc. 
 
4. Số lượng đại biểu: dự kiến 450 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.
 
5. Nội dung Đại hội:
 
– Tổng kết công tác VCCI nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII (2021 – 2026).
– Sửa đổi Điều lệ VCCI.
– Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra khóa VII.
 
Kính mời Quý đại biểu tham dự Đại hội!