Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thời gian tổ chức Từ 12-03-2021 09:00:00

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (The World Bank)

Danh sách diễn giả

Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp năm 2020” được xây dựng dự trên kết quả khảo sát hơn 10.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm vừa qua. Báo cáo nhằm nhận diện tác động của dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng ứng phó, chống chịu của các doanh nghiệp đối với đại dịch toàn cầu này. Bên cạnh đó, Báo cáo còn tìm hiểu đánh giá và kỳ vọng của doanh nghiệp về những chính sách của Nhà nước hỗ trợ vượt qua khó khăn do COVID-19. 

Toàn văn Thư mời và Chương trình được đăng tải dưới bài viết này. 

Trân trọng cảm ơn./.

Các văn bản liên quan