Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày đăng: 10:42 27-11-2020 | 306 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung quy định về việc áp dụng AHTN để hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt, thành phần hồ sơ yêu cầu để phân tích phân loại hàng hóa, thẩm quyền ban hành Thông báo phân loại hàng hóa

Tóm lược dự thảo

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về việc áp dụng AHTN[1] để hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt, thành phần hồ sơ yêu cầu để phân tích phân loại hàng hóa, thẩm quyền ban hành Thông báo phân loại hàng hóa. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về phân loại hàng hóa, phân tích kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày nhập

27/11/2020

Đã xem

306 lượt xem

Dự thảo Thông tư về phân loại hàng hóa, phân tích kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày nhập

27/11/2020

Đã xem

306 lượt xem

Bảng so sánh

Ngày nhập

27/11/2020

Đã xem

306 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com