Theo dõi (2)

Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực viễn thông

Ngày đăng: 17:59 03-10-2017 | 15679 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp
Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số
273/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền
hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy
phép nghiệp vụ viễn thông (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng
chịu tác động. Dự thảo bổ sung trường hợp được miễn phí, lệ phí là mạng viễn thông
điện thoại cố định; quy định mới về mức tối thiểu của phí cung cấp dịch vụ viễn
thông không áp dụng đối với các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn
thông trong thời hạn 3 năm, kể từ năm được cấp phép; sửa đổi phí sửa chữa, bảo
dưỡng các công trình cáp viễn thông trên biển là 50.000 Đô la Mỹ. Dự kiến, văn bản
sẽ ảnh hưởng đến chi phí của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của
doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý
Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.
Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ
http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của
Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.
Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Viễn thông

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản ý và sử dụng phí trong lĩnh vực viễn thông

Ngày nhập

03/10/2017

Đã xem

15679 lượt xem

Ngày nhập

03/10/2017

Đã xem

15679 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com