Rà soát quy định của pháp luật về việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Rà soát quy định của pháp luật về việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp

Ngày đăng: 11:46 20-03-2018 | 2462 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Vui lòng xem chi tiết nội dung Văn bản

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Theo Công văn số 148/BTP-PLDSKT, Bộ Tư pháp đang tiến hành triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Để công tác này được thực hiện có hiệu quả, qua đó nhận diện, tìm giải pháp thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích doanh nghiệp trong vấn đề tiếp cận đất đai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, chồng chéo, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận đất đai xuất phát từ quá trình thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

Góp ý, chia sẻ của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các văn bản liên quan, nếu có.

Để giúp Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, VCCI đã sơ thảo Bản Gợi ý góp ý, được đính kèm Công văn này và đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 30/04/2018 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Gợi ý góp ý về tiếp cận đất đai - Bộ tư pháp

Ngày nhập

20/03/2018

Đã xem

2462 lượt xem

Công văn xin ý kiến rà soát quản lý đất đai soát

Ngày nhập

20/03/2018

Đã xem

2462 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com