Theo dõi (0)

Quyết định ban hành và hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về Hải quan

Ngày đăng: 16:06 01-03-2016 | 1870 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành và hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về Hải quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích  của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Hướng dẫn và Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về Hải quan được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/03/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về Hải quan

Ngày nhập

01/03/2016

Đã xem

1870 lượt xem

Dự thảo Quyết định ban hành và hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về Hải quan

Ngày nhập

01/03/2016

Đã xem

1870 lượt xem

Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về Hải quan

Ngày nhập

01/03/2016

Đã xem

1870 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com