Theo dõi (1)

Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

Ngày đăng: 09:35 09-12-2015 | 1599 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM

 

Số:                         /PTM-PC

Vv
góp ý về đơn giản hóa TTHC đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
thuộc phạm vi quản lý của          Bộ
Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự
do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 30
tháng  11 năm 2015

Kính
gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện
nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
quy định liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối
với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công
an (sau đây gọi là Dự thảo).
Dự kiến khi ban hành, văn bản sẽ tác động
đến các doanh nghiệp kinh doanh các dịch
vụ như bảo vệ; phòng cháy và chữa cháy, an ninh, trật tự về: vốn pháp định, thủ
tục xin cấp GCN…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo
đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo
nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và gợi
ý góp ý
được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn
– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp trước
ngày
17/12/2015
để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ
(có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax:
04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/
xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến
của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI
gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý
Hiệp hội.

Nơi
nhận
:


Như trên;


Lưu VT, PC.

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Đậu Anh Tuấn

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Gợi ý góp ý Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

Ngày nhập

09/12/2015

Đã xem

1599 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Văn bản hướng dẫn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com