Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày đăng: 22:01 22-04-2019 | 2833 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí.,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                                  

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo bổ sung 02 biện pháp khắc phục hậu quả, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và kinh doanh khí, sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Du thao NĐ

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

2833 lượt xem

To trinh

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

2833 lượt xem

190422 - Cv xin yk Du thao Nghi dinh thay the 67.2017

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

2833 lượt xem

190422 - Cv xin yk Du thao Nghi dinh thay the 67.2017

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

2833 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com