Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày đăng: 10:14 25-05-2022 | 214 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về đối tượng nộp phí; mức thu phí; thời hạn kê khai, nộp phí; tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí (đối với phí xác thực thông tin công dân; khai thác kết quả thông tin, thống kê, phân tích, dự báo). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

        Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

        Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

        Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

        Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

        Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày nhập

25/05/2022

Đã xem

214 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày nhập

25/05/2022

Đã xem

214 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày nhập

25/05/2022

Đã xem

214 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com