Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

Ngày đăng: 15:36 23-05-2019 | 1378 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.,

Phạm vi điều chỉnh

hoạt động cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: hồ sơ, trình tự, thủ tục để cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; dấu và quản lý dấu sản phẩm; quá trình lấy mẫu và xử lý đối với sản phẩm không bảo đảm chất lượng,… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo  vui lòng xem file đính kèm dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

23/05/2019

Đã xem

1378 lượt xem

Cv xin y kien

Ngày nhập

23/05/2019

Đã xem

1378 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com