Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Ngày đăng: 16:05 10-03-2020 | 7164 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

phương tiện, phương pháp, điều kiện đo và xác định tải trọng xe cơ giới; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: phương tiện, phương pháp, điều kiện đo và xác định tải trọng xe cơ giới; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình kiểm tra tải trọng xe cơ giới. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận tải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/03/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DT TT về phép đo lường tải trọng xe cơ giới

Ngày nhập

10/03/2020

Đã xem

7164 lượt xem

Dự thảo Thông tư về phép đo lường tải trọng xe cơ giới

Ngày nhập

10/03/2020

Đã xem

7164 lượt xem

Tờ trình DT TT về phép đo lường tải trọng xe cơ giới

Ngày nhập

10/03/2020

Đã xem

7164 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com