Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày đăng: 10:34 15-09-2017 | 22662 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cơ sở in, đúc tiền.,

Phạm vi điều chỉnh

Mở rộng đối tượng doanh nghiệp được nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền; thay đổi cách thức tổ chức tiếp nhận lô hàng nhập khẩu; bổ sung trường hợp tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được tặng, cho…

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Ngày nhập

15/09/2017

Đã xem

22662 lượt xem

Ngày nhập

15/09/2017

Đã xem

22662 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com