Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản, thay thế Thông tư 204/2013/TT-BTC

Ngày đăng: 14:51 01-09-2016 | 487 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản, thay thế Thông tư 204/2013/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam khi đề nghị cơ quan chức năng thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/9/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản, thay thế Thông tư 204/2013/TT-BTC

Ngày nhập

01/09/2016

Đã xem

487 lượt xem

Gợi ý góp ý Dự thảo

Ngày nhập

01/09/2016

Đã xem

487 lượt xem

Biểu phí chất lượng vật tư thủy sản

Ngày nhập

01/09/2016

Đã xem

487 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com