Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (thay thế Thông tư số 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng)

Ngày đăng: 09:52 06-10-2020 | 103 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ  và ngân hàng (thay thế Thông tư số 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền  lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Thuyết minh và Phụ lục được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị về Dự thảo này.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Bản Thuyết minh

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 5

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 6

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 7

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Phụ lục 8

Ngày nhập

06/10/2020

Đã xem

103 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com