Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ngày đăng: 17:03 26-08-2020 | 734 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các cơ sở y tế, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi, bổ sung quy định về: phân chia gói thầu thuốc generic; việc dự thầu của thuốc nước ngoài tại Việt Nam; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc; các trường hợp được xem xét thay đổi thông tin thuốc; trách nhiệm của các bên trong quá trình mua thuốc tập trung,…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: phân chia gói thầu thuốc generic; việc dự thầu của thuốc nước ngoài tại Việt Nam; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc; các trường hợp được xem xét thay đổi thông tin thuốc; trách nhiệm của các bên trong quá trình mua thuốc tập trung,…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở y tế, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ngày nhập

26/08/2020

Đã xem

734 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ngày nhập

26/08/2020

Đã xem

734 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com