Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 32/2011/TT-BKHCN quy định về xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày đăng: 16:28 09-09-2020 | 73 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 32/2011/TT-BKHCN quy định về xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: tiêu chí xác định dự án ứng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp công nghệ cao (sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao) và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Biểu mẫu và Bảng so sánh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT sửa đổi quy định về tiêu chí xác định dự án công nghệ cao

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

73 lượt xem

DTTT sửa đổi quy định về tiêu chí xác định dự án công nghệ cao

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

73 lượt xem

Biểu mẫu 1_ DTTT sửa đổi quy định về tiêu chí xác định dự án công nghệ cao

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

73 lượt xem

Biểu mẫu 2_DTTT sửa đổi quy định về tiêu chí xác định dự án công nghệ cao

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

73 lượt xem

Biểu mẫu 3_DTTT sửa đổi quy định về tiêu chí xác định dự án công nghệ cao

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

73 lượt xem

Biểu mẫu 4_DTTT sửa đổi quy định về tiêu chí xác định dự án công nghệ cao

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

73 lượt xem

Bảng so sánh DTTT sửa đổi quy định về tiêu chí xác định dự án công nghệ cao

Ngày nhập

09/09/2020

Đã xem

73 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com